صادرات فیلترهای ZQ به بازار مالدیو.

به دلیل جزایر زیادی در مالدیو قایق و کشتی بزرگی وجود دارد ، این بازار به موتور دیزل زیادی و همچنین ژنراتور زیادی احتیاج دارد. ما فیلترهای روغن ، فیلترهای هوا ، فیلترهای سوخت و فیلترهای هیدرولیک را به بازار مالدیو صادر می کنیم.

ZQ filters export to Maldives market.


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی