آزمایش نشت روغن برای هر فیلتر.

همه فیلترهای روغن ، فیلترهای سوخت ، فیلترهای هیدرولیک ما قبل از فروش به بازار آزمایش نشت روغن را انجام داده اند. اتصالات اتصالات را زیر آب قرار دهید و از فشار هوا برای آزمایش ریختن هوا استفاده کنید.

1142-201908241138415601.jpg

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی